12-timmars

12-timmars 2024

När: 27/7-2024

Anmälan till Mattias Litzell. Kontakta på 0729686361 för mer info. 600;- startavgift. Swishas till Mattias efter kontakt med honom.

 

Välkommna

Anmälda lag

Regler

  • Sitt vid peggen - följ ev. utsatt fiskeriktning.
  • En fiskare åt gången - inget växelfiske.
  • Den vilande får mäska.
  • Fisken vägs in avlidna, ren från skräp och vatten.
  • Karp återutsätts omgående, gör minimimått.
  • Pris för största abborre, mört och brax.
  • Gös returneras utan vägning.