Båtplater

Båtplatser

Båtplatser hyrs ut i mån av plats.

Kostnaden är f.n. 400:-/år för Båtplats. Båtplats med vinterförvaring 550:-/år.
Bokning sker via telefon till Roy: 0707 – 670 318.

Betalning skall vara gjord senast i april månad, annars förfaller platsen.